نسخه آزمایشی
۱۵۸ بازدید

نام محصول: طراحی لباس زنان در کاروان المپیک ایران (فروغ)
توضیح محصول: طراحی¬های لباس ملت های سراسر دنیا در کاروان های المپیکی آن کشورها در افتتاحیه¬های المپیک همواره مورد توجه بوده و تمامی تلاش طراحان این لباس ها این بوده است تا نمادی از فرهنگ، پرچم و … کشور خود را در این لباس ها پیاده کنند. متاسفانه در ایران به این موضوع بسیار کم توجه شده است. طرح پیشنهادی با در نظر گرفتن این موضوع ارائه گردیده است.

تصویر محصول:


محصول چه نیازی را برطرف میکند؟
کاروان های ورزشی در افتتاحیه ها و اختتامیه های بین المللی
تلفن ایده دهنده: ۰۹۱۲۰۴۸۵۵۱۷

بالا