نسخه آزمایشی

تکمیل ظرفیت

تاریخ تکمیل ظرفیت ثبت‌نام برای پذیرش دوره‌های کاردانی و کارشناسی جهاددانشگاهی مرکز علمی کاربردی اعلام شد. بازگشایی ثبت نام دوره های کاردانی فنی، کاردانی حرفه‌ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته برای پذیرش مهرماه سال ۱۴۰۱ از روز سه شنبه اول شهریور تا جمعه چهارم شهریور ماه سال جاری انجام می شود.

بالا