نسخه آزمایشی
۱۹۴ بازدید

فرم درخواست معرفی به استاد جدید

دانشجویانی که درخواست معرفی به استاد دارند می بایست به ازای هر درس معرفی به استاد یک سری از این فرم را پر کرده و به دانشگاه تحویل دهند.

بالا