نسخه آزمایشی
۱۸۸ بازدید

نام محصول: طراحی لباس کارمندان زن شرکت مخابرات (ژاله)
توضیح محصول: معمولا کارمندان خانم تمامی ادارات دولتی و یا سازمان های غیر دولتی از یک نوع لباس فرم اداری استفاده میکنند. با توجه به تنوع بسیار کم این نوع لباس¬های فرم تصمیم بر طراحی لباس فرم برای یک شرکت خاص( مخابرات) گرفته شد.

تصویر محصول:

محصول چه نیازی را برطرف میکند؟
لباس فرم بانوان در ادارات مختلف
تلفن ایده دهنده: ۰۹۹۱۴۸۳۷۴۱۵

بالا